foto: Jędrzej Rams

Parafię należy zaliczyć do nowych i młodych. Lata 60. i 70. były trudne dla działalności Kościoła na Ziemiach Zachodnich. Władze państwowe nie zezwalały na budowę nowych kościołów. Mimo to władze kościelne tworzyły tzw. ośrodki duszpasterskie do nauczania religii i odprawiania Mszy św. dla ludzi chorych. Rodzina Rybczyńskich udostępniła pomieszczenie do nauczania religii, urządzając także kaplicę. Było to w marcu 1960 r. Taki stan rzeczy trwał do października 1975 r., kiedy władze państwowe we Wrocławiu wyraziły zgodę na budowę kościoła parafialnego w Górnym Wojcieszowie, w powiecie złotoryjskim. Plac pod budowę kościoła wykupił wikariusz ks. Rudolf Zioła od rodziny Ostrowskich, która dobrze rozumiała potrzebę budowania nowej świątyni. Kuria Metropolitalna Wrocławska w dniu 23 lutego 1976 r. wyraziła zgodę na podział parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie. Na administratora nowej parafii wyznaczono ks. Huberta Śpiołka. Przystąpiono zaraz do opracowania dokumentacji budowy kościoła oraz innych wstępnych uzgodnień. 31 października 1976 r. abp Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski, w asyście księży dekanatu złotoryjskiego z księdzem dziekanem Stanisławem Jakubowskim na czele, przy licznym udziale wiernych parafii dokonuje aktu wmurowania kamienia węgielnego. Postępuje budowa kościoła parafialnego i równocześnie nowej plebanii. W 1980 r. następuje zmiana proboszcza. Przychodzi do parafii ks. Franciszek Rokicki, który włącza się w już rozpoczęte prace budowy kościoła. 8 kwietnia 1984r. podczas wizytacji kanonicznej abp Henryk Gulbinowicz dokonuje poświęcenia stanu surowego kościoła i plebanii. W dniach 4-12 października 1986 r. odbywają się pierwsze misje św. (1976-1986). W 1987 r. bp Józef Pazdur poświęca pięć dzwonów. Wielkim wydarzeniem w życiu wspólnoty parafialnej było nawiedzenie kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej - Królowej Polski 12 lipca 1995 r. oraz nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Krzeszowskiej 6-7 sierpnia 1996 r. 5 kwietnia następuje otwarcie przy parafii galerii sztuki, w której prezentowane są m.in. exlibrisy z papieżem Janem Pawłem II i dzieła sztuki sakralnej. Zajmuje się nią Józef Czosnyka, miejscowy kolekcjoner. Od 2004 r. działa Parafialna Kuźnia Talentów, która skupia utalentowaną plastycznie młodzież szkolną. Zajęcia prowadzi Alicja Ochocińska - miejscowa plastyczka.  Parafia prezentuje się jako wspólnota ludzi zjednoczonych mocą Słowa Bożego, Eucharystii oraz codziennej miłości braterskiej. Działają tu następujące wspólnoty formacyjne: Parafialna Pomoc Charytatywna, liturgiczna służba ołtarza, schola młodzieżowa i dziecięca, nadzwyczajni szafarze Komunii św., wspólnota Żywego Różańca.

Przed uroczystością poświęcenia kościoła w ołtarzu umieszczono relikwie św. Brata Alberta i bł. s. Bernardyny przekazane przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Krakowie. Ufamy, że obecność Świętych w ich relikwiach i modlitwa za ich wstawiennictwem przyczynią się do rozbudzenia w środowisku parafialnym większej wyobraźni Miłosierdzia Bożego. Parafia przygotowała się dobrze do uroczystości poświęcenia kościoła. Odbyło się triduum dla wszystkich stanów w parafii, które przeprowadził o. Kazimierz Głaz ze Zgromadzenia Ojców Redemptorystów z Gdyni.  Dzień poświęcenia kościoła był niezwykle uroczysty. Przy powitaniu biskupa seniora Tadeusza Rybaka Rada parafialna podziękowała za przybycie do parafii, a także za wszystkie lata posługi biskupiej w diecezji legnickiej. W kazaniu bp Tadeusz Rybak nawiązał do obchodów Roku Eucharystycznego - 2005, podkreślając „że Kościół żyje Eucharystią, z niej czerpię duchową energię do pełnienia swej misji”. Ksiądz Biskup podziękował wszystkim parafianom i ofiarodawcom za wielki trud włożony w tę świątynię, aby mogła służyć Ludowi Bożemu. Na zakończenie uroczystości podziękowano Księdzu Biskupowi za poświęcenie kościoła, wszystkim kapłanom za obecność, alumnon WSD w Legnicy za pomoc w liturgii, ks. prał. Stanisławowi Araszczukowi za komentarz liturgiczny, a wszystkim obecnym, a zwłaszcza ofiarodawcom za modlitwy i pomoc finansową, bez której powyższe dzieło byłoby niemożliwe.

 

Wydarzeniem Roku Jubileuszowego 2000 było wzniesienie kopii krzyża z Giewontu na działce należącej do parafii i poświęcenie go przez bp. Tadeusza Rybaka. Krzyż wykonała Firma Gąsienica Makowski - Kowalczyk z Zakopanego, a starosta tatrzański Andrzej Gąsienica Makowski napisał do parafian w Wojcieszowie Górnym następujące słowa: „Ten charakterystyczny Giewontowy Chrystusowy Krzyż, za słowami Ojca Świętego Jana Pawła II powędrował w Polskę, jest na Waszej ziemi, będzie przypominał i umacniał, będzie Was jednoczył. Chwała Wam za ten poniesiony trud budowy. Chwała Waszemu proboszczowi ks. Franciszkowi, który Was inspirował, bo w zasięgu tego Giewontowego Krzyża na Podhalu rósł”. A bp Stanisław Dziwisz napisał: „Gratuluję dokonania wielkiego dzieła, którym jest Krzyż Jubileuszowy postawiony w Wojcieszowie Górnym i poświęcony przez bp. Tadeusza Rybaka. Niech góruje nad okolicą i pociąga młode pokolenie XXI wieku do Chrystusa”.

Projekt techniczny, część architektoniczno-konstrukcyjna nowej świątyni, opracowany został przez zespół: mgr inż. arch. Mirosław Przyłecki, A. Łukaszewicz i Sikora. Nowy kościół budowany był w stylu charakterystycznym dla terenów podgórskich. Plan budowy nowej świątyni przewidywał, że długość całkowita kościoła wynosi 45 m, szerokość całkowita 25,80 m, wysokość 22,20 m, powierzchnia wewnątrz kościoła ma 631 m2, powierzchnia chóru ma 85 m2 Od momentu poświęcenia kamienia węgielnego, tj. 31 października 1976 r., wierni wraz ze swoimi duszpasterzami niezwykle gorliwie prowadzą dalszą budowę kościoła. Należy uznać i docenić wielki wkład pracy fizycznej oraz kosztów materialnych wszystkich księży pracujących przy budowie oraz kilkuset wiernych.  Wielu parafian pracowało w Zakładach Cementowo-Wapienniczych, które znane są już od XVI w., kiedy to zaczęto eksploatować miejscowe bogate złoża krystalicznego wapienia. Ważnym wydarzeniem w życiu miejscowości Wojcieszów było nadanie 1 stycznia 1973 r. praw miejskich.  Proboszcz ks. Franciszek Rokicki po objęciu parafii kontynuował prace związane z dalszą budową kościoła. Przy zakupie wielu materiałów potrzebnych do budowy spotykał się z dużą życzliwością miejscowych władz, dyrekcji zakładów pracy. Ta działalność nowego księdza proboszcza spotkała się z poparciem parafian, którzy na miarę swych możliwości wspierali budowę kościoła materialnie i fizycznie. Ksiądz proboszcz do niektórych prac przy budowie zaangażował grupy górali, m.in. cieśli, dekarzy, murarzy i tynkarzy. Nadzór nad budową sprawował mgr inż. Jerzy Skrzydlewski. Godnym uwagi jest fakt ofiarowania przez studentkę Agnieszkę Opiął z Radomia złotego pierścionka na budowę kościoła, co miało miejsce w niedzielę 29 czerwca 1980r.  Powoli, ale systematycznie postępowało również wykonywanie wystroju kościoła i ogrodzenia, porządkowanie placu kościelnego. W 2004r. wykonano malowanie powierzchni ścian i belek kościoła farbą dyspersyjną „renostar” przez Zakład Remontowo-Budowlany z Wilkowa Krzysztofa Drzewieckiego. Dokonano impregnacji boazerii. Ustalono kolorystykę ścian prezbiterium, żelbetowych belek stropu, a także ścian nawy głównej. Materiały do malowania dostarczyła firma „Schomburg” z Kutna. Nadzór nad pracami mieli: inż. Andrzej Smok ze Złotoryi i Stanisław Ziobro z Wojcieszowa. Na ołtarz i ambonę wykorzystano marmur indyjski z Jaroszowa, a wykonawcą projektu był Zakład Kamieniarski Braci Zbigniewa i Marka Zychów ze Strzegomia. Rada parafialna podjęła starania o wykonanie witraży do kościoła. Wykonawcą był Zakład Witrażowo-Szklarski Stanisława Strzałki ze Strzelina. Natomiast Firma Gąsienica - Makowski - Kowalczyk z Zakopanego wykonała krzyż papieski do ołtarza, wieczną lampę i świeczniki. Projekt wystroju prezbiterium i kolorystykę malowania kościoła opracował ks. Stanisław Szupieńko z legnickiej Kurii Biskupiej.

 

W okresie istnienia parafii święcenia kapłańskie przyjęli pochodzący z parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski:

 

1. Ks. Tadeusz Pirzecki - 1972 diec. gorzowska

2. Ks. Tadeusz Nowakowski - 1981 Wrocław 

3. Ks. Zbigniew Dąbrowski -1985 Wrocław 

4. Ks. Jan Czuba - 1985 Pieniężno

5. Ks. Dominik Zamiatała -1994 Wrocław 

6. Ks. Przemysław Burnos - 2004 Legnica 

7. Br. Ryszard Łoin - pierwsze śluby: 2008 Święty Krzyż, śluby wieczyste: 2013 Obra

Z parafii pochodzi także s. Wenancja - franciszkanka

 

Dzisiaj jest

sobota,
23 lutego 2019

(54. dzień roku)

Święta

Sobota, VI Tydzień zwykły
Rok C, I
Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika

Zegar

Sonda

Która księga biblijna sprawia Ci największą trudność podczas lektury?

Księga Powtórzonego Prawa

Księga Izajasza

Księga Daniela

List do Hebrajczyków

Apokalipsa św. Jana

inna

nie rozumiem żadnej z ksiąg


Licznik

Liczba wyświetleń:
432966